Dobročinnost a dárcovství

   Veškeré  dary a příspěvky na dobročinné účely jsou vzhledem k obecně známé neutěšené situaci při nakládání s veřejnými prostředky poskytovány výhradně na transparentní projekty nebo ve formě předem zakoupeného zboží a vybavení. Jedná se o menší finanční částky či vybavení poskytované školním, sportovním či neziskovým organizacím. Namátkou za uplynulých několik let:

- Charita Ostrava - nákupu dárků a oslava Vánoc dětem Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi

- příspěvěk na oslavu Vánoc a dárky dětem bez domova

 - příspěvek na opravu střechy Charitního domu sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

             

- Pěstounská rodina Střítež - dar ve formě PC

- Fond ohrožených dětí - dar ve formě výpočetní techniky pro základní výuku dětí

 

- TJ Baník Ostrava, oddíl tenisu - fin.dar k nákupu sport.vybavení pro výuku dětí a mládeže

- předškolní a školní zařízení - textilní materiály pro výuku ručních prací, výtvarnou výchovu atp.

- TJ Sokol Markvartovice - zajištění sad míčů na kopanou pro přípravku a mladší žactvo

TJ Markvartovice 2009