Poradenství a konzultace

Graffiti zeď

Poradensko-konzultační aktivity společnosti spočívají především v činnostech spojených s podporou exportu a prodeje. Realizována byla řada zahraničních prezentací českých firem (opakovaně Lublaň, Petrohrad, Záhřeb, Trenčín). Počínaje rokem 1995 jsou koordinovaně s vícero oborovými  vystavovateli řešeny účasti na výstavách v tuzemsku (Styl Brno, Móda Praha, Intima Praha) i v zahraničí (Lyon, Paříž). Stejné, nákladově vysoce efektivní  postupy, jsou uplatňovány u doprovodných a komerčních módních přehlídek, jakož i při zprostředkovávání dodávek složitějších technologických operací nebo výrobních kapacit mezi výrobci, jak v tuzemsku, tak i přeshraničně.

Coby společnost působící 20 let na trhu a pohybující se napříč segmentem šicích a výrobních kapacit jsme schopni napomoci formou konzultací při tvorbě marketinkových plánů a PR aktivit. Spolu se zákazníkem důkladně  zanalyzujeme  jeho současnou strategii a přístup a navrhneme úpravy  nastavení ve vztahu k nabízenému produktu a cílové zákaznické  skupině. Na straně druhé můžeme zákazníkovi pomoci optimalizovat jeho vnitřní procesy ve výrobě i administrativě (metoda leanu, snižování nákladů, redukce ztátových časů a činností atp.)

Opomenout nelze dlouholetou konzultačně-poradenskou spolupráci s Veletrhy Brno a.s., kdy se především v rámci mezinárodního veletrhu módy a odívání STYL podařilo nomenklaturní a obratově silné položky "prádlo/plavky“ prezentovat v zemích bývalé Východní Evropy v nevídaném a uceleném rozsahu a včetně, do té doby nevídanou, vysokou úrovní doprovodného programu. Některé, srozumitelnou formou zpracované části doprovodných instalací byly následně využity a představeny také v rámci jiných, tématicky se překrývajících resp. doplňujících výstav (SportLife, Móda Praha, Bike...)

I přes neodiskutovatelný výStyl II 2007voj, kdy lze logicky očekávat pokles kontraktačního významu veletrhu STYL, měl by tento naopak posilovat svůj význam jako místo možné a konec konců prospěšné, konfrontace výrobců, místo setkávání výrobců s obchodníky, návrháři, zástupci médií, ale třeba i zástupci státní správy. V zájmu udržení a zvyšování kvality doprovodného programu veletrhu byla ustanovena naše společnost odborným poradcem ve věcech doprovodného programu (přehlídky prádla a plavek, Beach show, večerní programy, trendová a informační fóra, semináře, workshopy, statické instalace atp.). Bohužel řada dalších návrhů a opatření zůstala nenaplněna nebo jejich uvedení bylo neúměrně zdlouhavé.