Název: A l t r a  a.s.
Fakturační adresa:

Poděbradova 3213/63B

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 47674806
DIČ: CZ47674806
Bankovní spojení:

CZ - ČSOB Ostrava

č. účtu: 373 792 303/0300 (CZK)

IBAN: CZ12 0300 0000 0003 7379 2303

SWIFT: CEKOCZPP

 

č. účtu: 373 792 573/0300 (EUR)

IBAN: CZ12 0300 0000 0003 7379 2573

SWIFT: CEKOCZPP

 

SK - ČSOB Trenčín

č. účtu: 401 435 1889/7500 (EUR)

IBAN: SK24 7500 0000 0040 1435 1889

SWIFT: CEKOSKBX